Интегра подкрепя инициативата "Час по гушкане" на организация "Надежда за нас-2008"Подвижни решетки – музика и танц в обучението на затворниците


Програма за учене през целия живот, дейност Леонардо да Винчи

Октомври 2008 – септември 2010

Координатор: City College Manchester, Обединеното кралство

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

Въпреки, че множество примери за използването на визуалните изкуства, театъра и дори киното в обучението на затворници бяха идентифицирани в рамките на проектите PAN European и The Will to Dream, видимо недостатъчно на брой са примерите как биват използвани музиката и танца. Партньорите работили по тези два проекта смятат, че музиката и танца притежават огромен потенциал за превъзпитанието на затворниците и са неоснователно пренебрегвани в повечето европейски държави. Недостатъчната информация за ситуацията в новите държави-членки на ЕС стимулира авторите да разработят проект, фокусиран върху начините, по които музиката и танца присъстват в затворническото образование на териаторията на континента.

Развитие

Проектът ще работи за:
 • По-добро използване на музиката и танца в затворническото образование;
 • Осигуряване на специфични обучителни материали, които да подкрепят и насърчат учителите в затворите да въведат музиката и танца;
 • Въвличането на професионалисти в сферата на музиката и танца в затворническото образование;
 • Повишаване съзнанието за широкото приложение и влиянието, които могат да имат музиката и танца в затворническото образование;
 • Разкриване на широкото многообразие от музика и танц в европейската култура

 • Резултати

  1. Практически обучителен модел, покриващ 3 ключови аспекта, свързани със затворническото образование: Музика, Танца, комбинацията от музика и танц.
  2. Примери за добри практики и иновации.
  Повече информация може да получите от http://www.movablebarres.eu