Интегра подкрепя инициативата "Час по гушкане" на организация "Надежда за нас-2008"

Проекти и програми
 • Barres - Подвижни решетки – музика и танц в обучението на затворниците Още...

 • Клиника за кукли Още...


  Представяме Ви
  • Ключалката на г-н Витгенщайн
   Вернисаж 13-ти декември - четвъртък, 18:30 Още...

  Вижте още
  • The value of diversity in our cultural heritage Още...

   
  Кратко изложение

        Сдружение "Интегра® Арт" е неправителствена организация, занимаваща се с образование, квалификация и тренинг. "Интегра® Арт" извършва общественополезна дейност за подобряване достъпа, качеството и ефективността на междуличностното и институционално общуване посредством културата и изразните средства на изкуството.

  За "Интегра® Арт"

  Сдружението цели и се стреми към:

  • подпомагане на личностната, социална и творческа реализация на деца, младежи и възрастни чрез изкуството и общуването с него;
  • утвърждаване на националните и интегрирането им с балканските, европейските и международни духовни и културни ценности;
  • утвърждаване принципите на гражданското общество чрез приципите на толерантност, плурализъм и екпериментаторство в областта на изкуството и културата.

  “Интегра® Арт” съдейства активно:

  • на дейности, проекти и инициативи – както на национално, така и на европейско и международно ниво – насърчаващи равния достъп за всички социални групи до образованието, до участие в творческия процес и до постиженията на изкуството и културата независимо от пол, възраст, етническа принадлежност и материално състояние;
  • за свободно и общодостъпно разпространение на качествените и естетически произведения на изкуството и културата;
  • за прилагане на интердисциплинарен подход при разработването на артистични проекти в областта на съвременните изпълнителски и визулни изкуства, киното, музиката, литературата, както и сродните (уеб) дизайн, архитектура, фотография, пърформанс, мода и пр.;
  • за развитие, реализация и осъществяване на проекти в областите масово, елитарно и екпериментално изкуство, духовна и естетическа култура, както и в областите образование, професионално развитие и наука чрез средствата на изкуството и насочени към подпомагане личностната реализация, социалната адаптация и интеграция;
  • на съвместни начинания, целящи адаптация към европейските стандарти и изисквания чрез участие в различни международни – европейски и надевропейски, регионални и балкански – културни и артистични инициативи, форуми, програми и др.

  Области на дейност:

  • продуциране и съ-продуциране на индивидуални и групови артистични проекти;
  • организиране и провеждане на изложби, презентации, пленери, фестивали, дебати, обсъждания, работни срещи, семинари, кръгли маси, конференции, лекции и форуми;
  • набиране и разпространение на информация в областта на изкуствата, културата, социалната сфера, както и свързана с дейността на български, европейски и международни дарители и финансиращи програми;
  • научни публикации, популяризиращи българското културно наследство и културни ценности.